Klinik Psikolog Büşra Gizem SÖNMEZ – Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojisi

İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Lisans eğitimini 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji(İng.) bölümünde tamamlayan Büşra Gizem Sönmez, lisans eğitimi sırasında çeşitli toplumsal yardımlaşma derneklerinde staj çalışmalarında bulundu.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir dönem staj yaptığı özel bir okulda Psikolog olarak çalışmaya başladı. Okuldaki anaokulu ve ilkokulu yaş grubundaki öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak veli bilgilendirmesi yaptı. Eğitim-öğretim yılı süreci boyunca öğrencilerin hem duygusal hem psikolojik açıdan takibini ve gözlemlerimi velileri ile iletişim halinde sürdürdü. Belli dönemlerde öğrencinin yaş grubuna uygun yaptığı testlerle öğrencilerin gelişiminin takibini yaptı.

2017 yılında Üsküdar Üniversitesi (Tezli) Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimi boyunca NP Feneryolu Tıp Polikliniği ve Np Ümraniye Beyin Hastanesinde belli dönemlerde stajını tamamladı. ‘14-17 Yaş Arasındaki Ergenlerin Psikolojik Sorunları İle Aile Denetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ adlı tezini bitirip 2019 yılında yüksek lisansını tamamlayarak klinik psikolog ünvanını kazandı. Yüksek lisans eğitimi boyunca KAÇUV, TOÇEV gibi vakıflarda gönüllü olarak çalıştı. Uluslararası ve Ulusal kongrelere dinleyici olarak katıldı.

Denver 2 Gelişim Testi Burdon Dikkat Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, MMPI Kişilik Envanteri, WÇZÖ-4 Çocuklar için Zeka Testi, Nöropsikolojik Testler, MOXO d-CPT(Dikkat Performans Testi), Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi gibi farklı alanlarda sertifikalar aldı.

Prof. Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezinde 2 yıl boyunca bireysel psikoterapi uygulamasında bulundu.

Halen EmpatİST Psikiyatri Merkezinde bireysel psikoterapi ile psikolojik değerIendirme uygulamalarında bulunmaktadır.