Uzman Psikolog Meltem Tavşan – Çocuk-Ergen ve Yetişkin Terapisti

 

Hatay/Antakya doğumlu olup İstanbul’da büyümüştür. 2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünü bitirmiştir. Lisans eğitimi boyunca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Çağlayan Adliyesi, Universal Aksaray Hastanesi/Psikiyatri servisi, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi gibi çeşitli yerlerde staj programlarını tamamlamıştır.

2019 Yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına başlamıştır. Akademik programlarını tamamlamış, şuan tez aşamasındadır.

Lisans eğitimi sırasında “Çocuklar için objektif testler”; Denver – II Gelişimsel Tarama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Alexander Pratik Yetenek Testi, Kısa Mental Durum Testi, Cattel Zeka Testi, Porteus Labirentleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Ankara Gelişim Envanteri Testlerini tamamlamıştır.

Aynı Dönemde MMPI Kişilik Envanteri, SCID – II Kişilik Envanteri, SCL90, Beier Cümle Tamamlama Testi, Mani Ölçeği, Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Hamilton Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Dissosiyatif Bozukluklar İçin Görüşme Çizelgesi, Texsas Yas Envanteri, Komplike Yas Ölçeği eğitimlerini tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi süresince;

-Suç Psikolojisi ve Adli Ortamlarda Görüşme Teknikleri

-Otizmde Zorlayıcı Davranışlar ve İletişim

-Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

-Şema Terapi Eğitimi

-Aile ve Çift Terapi Eğitimi

-EMDR Terapisi (Temel Düzey) Eğitimi

-Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2014 yılında mezun olur olmaz başlamış, çeşitli anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukların ve özel gereksinimli bireylerin gelişim takipleri, aile danışmanlığı, eğitimler ve seminerler, çocuklar ve ailelerine psikolojik destek vermek gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 yılından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlerle aktif olarak psikoterapi yapmaktadır. Bunun yanında 2019 yılından beri bebek psikolojisi üzerine çalışmalar yapmakta, 0-3 yaş dönemi bağlanma modelleri üzerine çalışmaktadır. Bebek psikolojisi alanında “Ebeveyn Akademisi” programı kapsamında hamilelik sürecinden başlayarak sağlıklı çocuk yetiştirmek üzerine seminer programları yapmakta ve ebeveyn adayları, ebeveynler ve bebeklerle bireysel çalışmalar yapmaktadır.

Çeşitli edebiyat dergilerine makaleler yazmak ve çeşitli televizyon programlarında psikoloji üzerine konuşmalar yapmakla birlikte, belediyeler ile işbirliği yaparak, çalıştığı ve danışmanlık verdiği kurumlarda ve sosyal medya aracılığıyla çeşitli seminer, workshop ve eğitim programları düzenlemektedir.

Türk Psikologlar Derneği Üyesi ve İstanbul Rehberlik Derneği, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet Kliniği Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.