Yetişkin Bölümü

Empatist Yetişkin Psikiyatrisi Bölümü, psikolojik ve psikiyatrik desteğe ihtiyacı olan yetişkinlere bireysel psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Verilen bu hizmetler, alanında uzman olan doktor ve psikologlar tarafından, çeşitli tedavi ve terapi modelleri kullanılarak farklı gereksinimlere yanıt verecek şekilde sunulmaktadır.

 • Kaygı Bozuklukları ve Anksiyete

 • Travmalar ve Depresyon

 • Fobiler ve Korkular

 • Cinsel İşlev Bozuklukları

 • Obsesif Kompilsif Bozukluk (OKB)

 • Uyku Bozuklukları

 • Stres, Öfke Nöbetleri, Yoğun Öfke Hali

 • Duygu Durum Bozuklukları

 • Bağımlılıklar – Madde Bağımlılığı ve Sigara Bağımlılığı

 • İletişim Sorunları ve Kişilik Bozuklukları

 • Önemli Yaşam Olayları – Kaza, Ölüm, Evlilik ve Doğum

Pedagoji Bölümü

Empatist Pedagoji bölümü çocuklar gelişimsel süreçlerinde duygusal ve davranışsal sorunları ile ilgilenir. Çocuklar genelde yaşadıkları sorunları direkt yolla ifade edemedikleri için davranışları ve duygularında değişimler ile problemi çevrelerine yansıtırlar.

Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri ve olumsuz duygu durumları, uyum problemleri, tırnak yeme, alt ıslatma sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları, öfke nöbetleri vb. pek çok problem, çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını dışa vurma biçimi, bir nevi yetişkinlere sorununu aksettirme yöntemidir.

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)

 • Çocukluk Depresyonu

 • Anksiyete / Korkular – Kaygılar

 • Uyum ve Davranış Problemleri

 • Uyku Problemleri

 • Ağlama Nöbetleri

 • Tuvalet Eğitimi / Alt Islatma (Enürezis)

 • Parmak Emme

 • Saldırganlık – Vurma Davranışı

 • Okul Korkusu / Fobisi

Ergen ve Aile Bölümü

Empatist Ergen ve Aile Danışmanlığı bölümü bireysel yaklaşımlardan farklı olarak, yaşanan sorunları aile sistemi içerisinde ele alır ve direkt olarak aile üyeleri ile çalışır. Aile danışmanı genel olarak, problemlere tüm aile üyelerinin bir biçimde dâhil olduğunu ve problemin devamında ya da çözümünde aile üyelerinin önemli rolleri bulunduğunu kabul eder.

 • Ebeveyn çocuk ya da ebeveyn ergen arasında devam eden, çözümlenmemiş çatışmalar

 • Aile bireylerinden birinde görülen ve uzun süredir devam eden iş, okul, sosyal uyum sorunları

 • Aile yaşam döngüsündeki belirgin değişiklikler – evden/işten ayrılma, evlilik, taşınma, ölüm – sonrası yaşanan iletişim ve ilişki sorunları

 • Aile içi şiddet, baskı ve zor kullanma yaşantısı

Sürekli Gelişim ve Eğitim Bölümü

Empatist Akademi, mesleki ve etik ilkelere bağlı olarak psikoloji ve ilgili alanlardaki uzmanlara, öğrencilere ve kendini daha iyi tanımak isteyen bireylere yönelik psikolojik ve psikoterapik eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz işbirliği ile su ana kadar aşağıdaki eğitimler başarı ile düzenlenmiş ve katılımcılara sertifikaları teslim edilmiştir.

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitim Programı

 • Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testini (MMPI) Eğitimi

 • Bilişsel davranışçı terapi süpervizyonu

 • Psikolojik test eğitimleri

Ayrıca Empatist Sürekli Gelişim ve Eğitim Bölümü kurumsal psikolojik danışmanlık ile şirket çalışanlarının genel yaşam kalitesini arttırarak en yüksek verim ile çalışmalarını sağlar. Çalışan mutluluğunun şirket satış ve büyümesinde en önemli aşama olduğu araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Kişiler sadece maddi değil manevi ihtiyaçları da karşılandığı zaman işlerinde yükselebilmekte ve verimlerini arttırabilmektedir. Bu sebepten dolayı da kurumsal psikolojik danışmanlık ile çalışanların bireysel ve kurumsal hayatlarının dengesini sağlamaktadır. Böylece hem bireysel hem de şirket açısından verim kapasitesinde artışı hedefler.

Desteğe hazır mısınız?