Panik Bozukluk

Empatist ekibi merkezimizde panik bozukluğu adı verilen ve genellikle aniden nükseden ve zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan sıkıntı ya da korku nöbetlerini saptamakta analitik bazı yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerin başında PANİK AGORAFOBİ ölçüm ve değerlendirme yöntemi yer alır. Bu yönteme göre 12 ve üzerindeki puanlar panik bozukluğu olabilir.

Ölçüm ve Değerlendirme hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.

Depresyon

Empatist ekibi merkezimizde depresyon adı verilen ve literatürde kişinin mutlu olma ve hayattan zevk alma isteğinin bir süreliğine kaybettiği duygu durumu veya bedeni hali olarak tanımlanan psikiyatrik bozukluğu saptamakta Beck Depresyon Ölçeği metodunu uygulamaktadır.

Bu yöntem de son bir hafta içerisinde kişinin kendini nasıl hissettiğinizi araştırmaya yönelik 21 maddeden oluşmaktadır. Değerlendirme sonucunda;

  • 10 – 16 puan = Hafif düzeyde depresif belirtiler
  • 17 – 29 puan = Orta düzeyde depresif belirtiler
  • 30 – 63 puan = Şiddetli depresif belirtiler olarak değerlendirilebilir.

Ölçüm ve Değerlendirme hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.

Anksiyete

Empatist ekibi merkezimizde anksiyete adı verilen insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıktan bazı belirtilerin bir tehlike yokken kendini göstermesi, uzun süre devam etmesi ve çok güçlü hissedilmesi durumunda kişinin içinde bulunduğu ruh halini ölçmede bilimsel bazı yöntemler uygular. Bu yöntemler sonucunda;

  • 8 – 15 puan = Hafif düzeyde anksiyete
  • 16 – 25 puan = Orta düzeyde anksiyete
  • 26 – 63 puan = Şiddetli düzeyde anksiyete olarak değerlendirilebilir.

Ölçüm ve Değerlendirme hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.