Klinik Psikolog Aylin ALKAN – Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikolojisi

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi, Psikoloji (İngilizce) bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Reem Nöropsikiyatri kliniğinde staj yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu’nun yanında gönüllü asistanlık yapmıştır. Lisans bitirme projesini Prof. Dr. Ömer SAATÇİOĞLU danışmanlığında ‘’The Relationship between Stress and Eating Attitudes Effect Gender’’ adlı araştırmasıyla tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Çocuk ve Ergen Alt Dalında tamamlamıştır. Yüksek Lisans sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde staj yapmıştır. Yüksek lisans projesi ‘’Anne Baba Tutumunun Çocukların Anksiyete Bozuklukları Üzerine Etkisi’’ konusunu ele almıştır. Uzmanlık eğitimini Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde tamamlarken, yarım dönem süresince Bilişsel Davranışçı eğitimi ve süpervizyonu alarak Işık Üniversitesi Rehberlik Biriminde Oyun Terapi seanslarını sürdürmüştür. Yüksek Lisans sürecinde özel rehabilitasyon merkezinde ve özel bir anaokulunda çalışmaya başlamıştır.

2014 yılında Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinden ‘’Oyun Terapisi Teorik ve süpervizyon eğitimi’’ almıştır. Dr. Evangeline Munns’dan ‘’Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’ eğitimini tamamlamıştır. Oyun terapisi ile ilgili süreç içerisinde ‘’Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Oyun Terapisi’’ eğitimini almıştır. Aynı zamanda 2017 yılından beri de Dr. Sergül Ogur Çaydamlı ile haftalık vaka paylaşımı ve süpervizyon yapmaktadır.